Hoạt động công ty

CÔNG TY LUẬT THIỆN VIỆT THÔNG BÁO:

Hiện tại CÔNG TY LUẬT THIỆN VIỆT đang thực hiện thủ tục giải thể theo yêu cầu của CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ VIỆT KHANG

Thông báo đến toàn thể Công ty lịch hoạt động trong tuần từ ngày 29/9 đến ngày 04/10/2014 như sau:

Ngày 08/9/2014, CÔNG TY LUẬT THIỆN VIỆT đã tổ chức ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM cho trẻ em sinh sống trong khu vực công ty đặt trụ sở.