Thông báo đến toàn thể Công ty lịch hoạt động trong tuần từ ngày 29/9 đến ngày 04/10/2014 như sau:

        (hình ảnh minh họa, nguồn: Internet)

I. Thứ ba, ngày 30/9/2014, 18h00 học kỹ năng.

II. Thứ năm, ngày 02/10/2014, 18h00 học kỹ năng.

III. Thứ bảy, ngày 04/10/2014, 14h00 họp giao ban

Nội dung:

        1. Kiểm tra và thống kê công việc mới phát sinh trong tuần;

        2. Từng thành viên báo cáo về công việc trong tuần;

        3. Kiểm tra tiến độ thực hiện công việc của công ty;

        4. Thảo luận và đóng góp ý kiến việc thúc đẩy giải quyết các vấn đề tồn đọng;

        5. Trao đổi chuyên môn với chủ đề: Vấn đề ly hôn trong pháp luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, những điểm mới trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2015;

        6. Phân công công việc tuần tiếp theo.