Hỏi: Tôi muốn giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất thì phải nộp đơn ở đâu?

 

(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, nguồn: Internet)

Luật sư chia sẻ: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 202 Luật Đất đai 2013 (LĐĐ 2013) thì các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

Trong trường hợp các bên không thể tự hòa giải, hoặc tự hòa giải không thành thì phải gửi đơn đến Ủy ban nhân dân (UBND) nơi có đất tranh chấp để hòa giải.
- Nếu hòa giải thành thì phải lập biên bàn hòa giải thành theo quy định tại Khoản 4 Điều 202 LĐĐ 2013, và thực hiện hệ quả về việc đăng ký thay đổi hiện trạng đất theo quy định tại Khoản 5 Điều 202 LĐĐ 2013.
- Nếu hòa giải không thành thì phân biệt 2 trường hợp:
    (1) Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) thì do Tòa án nhân dân (TAND) có thẩm quyền giải quyết
    (2) Không có giấy chứng nhận hoặc các giấy tờ khác theo quy định tại Điều 100 LĐĐ 2013 thì có thể lựa chọn nộp đơn yêu cầu giải quyết tại UBND nơi có đất tranh chấp hoặc khởi kiện tại TAND.

NGUYỄN TIẾN LỘC