Hỏi: Chú tôi đi vắng không tung tích 10 năm. có một căn nhà là tài sản chung của hai người. Vợ chú tôi muốn bán căn nhà, vậy làm thủ tục gì để bán căn nhà trên?

 

(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, nguồn: Internet)

Cách 1: Gửi đơn yêu cầu đến Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (TAND cấp huyện) nơi có tin tức cuối cùng của ông chú bạn hoặc TAND cấp huyện nơi vợ chú bạn cư trú để yêu cầu tuyên bố ông chú mất tích theo quy định tại Khoản 3 Điều 26; điểm a, Khoản 2, Điều 33; điểm b, Khoản 2, Điều 35; điểm a, Khoản 2, Điều 36 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 (BLTTDS 2004), trừ trường hợp việc mất tích của ông chú xảy ra ở nước ngoài thì căn cứ Khoản 3, Điều 33; Khoản 2 Điều 34 BLTTDS 2004 thì thẩm quyền thuộc về TAND tỉnh, thành phố thuộc trung ương (TAND cấp tỉnh) nơi ông chú cư trú cuối cùng.

Sau khi có quyết định tuyên bố chồng của bà thím mất tích thì bà có thể nộp đơn xin ly hôn tại TAND cấp huyện nơi chồng bà cư trú, làm việc cuối cùng, hoặc nơi có tài sản để giải quyết (theo quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 36 BLTTDS 2004).
    Sau khi có bản án của tòa án về việc cho ly hôn thì bà thím có thể bán tài sản để chia tài sản chung vợ chồng. Phần tài sản của ông chú sẽ giao cho con đã thành niên của ông chú hoặc cha, mẹ ông chú quản lý.
    

Cách 2: Gửi đơn yêu cầu đến TAND cấp huyện để yêu cầu tuyên bố chồng bà thím đã chết (Tòa án có thẩm quyền là TAND cấp huyện nơi có tin tức cuối cùng của ông chú, TAND cấp huyện nơi bà cư trú; trừ trường hợp việc mất tích của ông chú bạn xảy ra ở nước ngoài thì căn cứ Khoản 3 Điều 33; Khoản 2 Điều 34 BLTTDS 2004 thì thẩm quyền thuộc về TAND cấp tỉnh nơi ông A cư trú cuối cùng)
Sau Khi có quyết định tuyên bố chồng bà thím đã chết thì sẽ thực hiện việc mở di sản thừa kế theo quy định của pháp luật. Nếu có tranh chấp về việc thừa kế thì khởi kiện vụ án dân sự về tranh chấp thừa kế.

NGUYỄN TIẾN LỘC