Với đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm trong việc tham gia các phiên tòa, cùng với sự tận tâm, hết lòng vì khách hàng, CÔNG TY LUẬT THIỆN VIỆT cam kết bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng trong hoạt động tố tụng.


Tố tụng Hành chính

                                        

Đại diện theo ủy quyền của thân chủ để tham gia hoạt động tố tụng trong các vụ án hành chính tại tòa án các cấp.

 

Tố tụng Dân sự

                

 - Đại diện theo ủy quyền của thân chủ để tham gia hoạt động tố tụng trong các vụ việc dân sự về lao động, kinh doanh, thương mại, hôn nhân và gia đình… tại tòa án các cấp:

- Tư vấn viết đơn yêu cầu, đơn khởi kiện;

- Hỗ trợ xác minh, thu thập chứng cứ, cung cấp chứng cứ cho tòa án;

- Đại diện theo ủy quyền của thân chủ để tham gia hòa giải cơ sở, hòa giải tại tòa;

- Đại diện theo ủy quyền của thân chủ để tham gia tranh tụng tại tòa án các cấp.

 

Tố tụng Hình sự

 
                   - Tư vấn viết đơn tố cáo;

- Hướng dẫn cách trình bày, phân tích khi làm việc với cơ quan điều tra trong quá trình tố tụng;

- Tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ trong vụ án hình sự tại tòa án các cấp.