Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) thì nhu cầu mở rông thị trường đầu tư của các thương nhân nước ngoài vào Việt Nam cũng như của thương nhân Việt Nam ra nước ngoài là rất lớn, nắm bắt được điều đó CÔNG TY LUẬT THIỆN VIỆT luôn tập trung tư vấn và hỗ trợ về các vấn đề pháp lý liên quan để bảo vệ tối đa lợi ích kinh tế của các nhà đầu tư.

 

 

 

                          

- Tư vấn các vụ án dân sự, hình sự, hành chính liên quan đến người nước ngoài

- Đại diện người nước ngoài tham gia tranh tụng tại tòa án các cấp trong các vụ án thừa kế, tranh chấp tài sản,...

- Dịch vụ đăng ký thành lập dự án đầu tư, doanh nghiệp, chi nhánh, văn vòng đại diện ... của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Dịch vụ về lĩnh vực sở hữu trí tuệ của người nước ngoài: đăng ký bảo hộ quyền tác giả, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, ... tại Việt Nam