In bài này

CÔNG TY LUẬT THIỆN VIỆT cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật và dịch vụ đăng ký nhà đất như:...

Quan hệ dân sự (Tranh chấp tài sản, thừa kế, đất đai, sở hữu trí tuệ…)

(Hình ảnh minh họa, nguồn :Internet)                                                            

- Tư vấn thủ tục thực hiện theo ủy quyền việc đăng ký, chuyển mục đích, chuyển nhượng, ... quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới các dự án xây dựng, kinh doanh bất động sản.
- Tư vấn, hướng dẫn thủ tục, và hỗ trợ về pháp lý liên quan đến việc lập di chúc, khai nhận thừa kế, và tranh chấp thừa kế, ...
- Tư vấn, hướng dẫn thủ tục, và hỗ trợ về pháp lí trong quá trình giải quyết tranh chấp, và kiện đòi tài sản,...
- Tư vấn, hướng dẫn thủ tục về đăng ký quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu cây trồng và giống vật nuôi...

 

Hôn nhân gia đình

                              

                        (Hình ảnh mang tính chất minh họa)

- Tư vấn và hướng dẫn thủ tục trong việc đăng ký kết hôn; ly hôn; chia tài sản chung vợ - chồng; con chung; việc cấp dưỡng, ...

 

- Tư vấn và hướng dẫn thủ tục trong việc nhận con nuôi; và việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, ...

 

Kinh doanh

               

(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, nguồn:Internet)

- Tư vấn, hướng dẫn thủ tục thành lập công ty, thủ tục góp vốn;
- Tư vấn thủ tục chuyển đổi loại hình công ty, thay đổi trụ sở, đăng kí bổ sung ngành nghề, thay đổi người đại diện;
- Tư vấn thủ tục chia tách - hợp nhất- sát nhập công ty;
- Tư vấn, và thực hiện theo ủy quyền việc yêu cầu thanh toán nợ;
- Tư vấn đăng ký việc tạm ngừng kinh doanh, thủ tục phá sản…

 

 

Thương mại

                          

(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, nguồn: Internet)

- Tư vấn, soạn thảo hợp đồng mua bán trong và ngoài nước;

- Tư vấn thủ tục thành lập đại lý, chi nhánh, văn phòng đại diên cho thương nhân; ...

 

Lao động

                

(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, nguồn:Internet)

- Tư vấn soạn thảo Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể;

- Tư vấn ký kết hợp đồng lao động, và giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động;

- Tư vấn trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, giấy phép lao động cho người nước ngoài.

 

Hành chính

                

(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, nguồn: Internet)

- Tư vấn các quy định về xử phạt hành chính trong các lình vực theo quy định pháp luật hiện hành;

- Tư vấn việc khiếu nại hành vi hành chính và quyết định hành chính của cá nhân, cơ quan nàh nước có thẩm quyền.

 

Hình sự 

               

(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, nguồn: Internet)

 

Tư vấn về các loại tội phạm theo quy định của pháp luật