Giảng dạy pháp luật và kỹ năng mềm là một trong những hoạt động mũi nhọn của CÔNG TY LUẬT THIỆN VIỆT.

                                                                               - Soạn nội dung giảng dạy chuyên đề Luật theo yêu cầu: Cá nhân, đơn vị, Doanh nghiệp, Trường dạy nghề, Trường Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học ...

- Soạn Nội dung giảng, thiết kế Powerpoint nội dung và hình ảnh.

- Giúp cán bộ quản lý doanh nghiệp có một kiến thức tổng quan về pháp luật phục vụ tốt công tác quản lý doanh nghiệp;

- Giúp doanh nghiệp loại trừ các rủi ro pháp lý thường gặp.